Blog

Procesul de mentenanță este unul complex, care începe înainte de demararea propriu-zisă a lucrărilor și se termină abia după verificarea și aprobarea acestora. Respectarea normelor de protecție a muncii în acest domeniu sunt importante nu doar pentru a asigura lucrătorilor un mediu de lucru confortabil și inofensiv, ci și pentru a spori calitatea lucrărilor. Vom vorbi în continuare despre 5 din cele mai importante reguli pe care trebuie să le respecte angajatorii din domeniul mentenanței dacă își doresc să profite la maxim de pe urma muncii angajaților lor, dar și să-i mențină pe aceștia sănătoși și motivați.

Regula 1: Procesul de mentenanță trebuie întotdeauna planificat în prealabil

Chiar înainte de demararea lucrărilor de mentenanță, pentru a asigura lucrătorilor săi cele mai bune condiții de muncă, angajatorul trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor pe care le implică această activitate. În primul rând, el trebuie să evalueze amploarea sarcinilor de muncă, să identifice riscurile la care se expun lucrătorii săi, să stabilească care sunt toate lucrurile necesare pentru fiecare activitate în parte, să se asigure că accesul în zona de lucru este bine securizat și nu în ultimul rând, să formeze și să informeze lucrătorii care participă la îndeplinirea sarcinilor de muncă cu privire la toate activitățile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească, dar și cu privire la modul de raparotare a eventualelor probleme.

Regula 2: Siguranța mediului de lucru reprezintă întotdeauna o prioritate

Nimic nu este mai important decât un mediu de lucru sigur. Organizarea unui astfel de mediu însă, necesită o bună planificare a mijloacelor de protecție pornind de la o evaluare amănunțită a riscurilor la care se expun lucrătorii în timpul serviciului.

De exemplu, dacă este vorba de mentenanța unui echipament electric, înainte de atingerea acestuia, lucrătorii trebuie să-l deconecteze de la sursa de energie electrică și să se asigure că sistemul său de blocare este activat. În caz contrar nu doar sănătatea, ci viața lucrătorilor implicați într-un astfel de proces este pusă în pericol în cazul pornirii accidentale a utilajului de către lucrătorii înșiși sau de către altă persoană. 

La fel se procedează și în cazul lucrului la înălțime. Înainte de a se apuca de lucru, muncitorii care efectuează sarcini de lucru la înălțime trebuie să se asigure mai întâi că sunt bine ancorați și folosesc echipamente de protecție adecvate.

Regula 3: Nu se permite decât utilizarea unui echipament adecvat sarcinilor de lucru

Pentru a-și putea desfășura sarcinile de lucru în deplină siguranță, lucrătorii care efectuează lucrări de mentenanță trebuie să dispună de unelte și echipamente specifice sarcinilor lor de lucru. Uneori, acești lucrători își pot desfășura sarcinile de lucru în zone unde sunt foarte expuși pericolelor, iar echipamentul pe care îl poarte trebuie să reducă la minim riscurile la care se expun. 

Este important să menționăm că fiecare lucrător trebuie să dispună de propriul echipament de protecție, adecvat sarcinilor pe care le execută. De exemplu, lucrătorii care înlocuiesc sau curăți filtrele ventilatoarelor de extracție sunt expuși la o cantitate foarte mare de praf în comparație cu alte locuri de muncă și pentru a evita dezvoltarea unor boli respiratorii trebuie să fie echipați cu echipamente de protecție ale nasului și gurii.

Regula 4: Toate procedurile elaborate în etapa de planificare trebuie respectate

Chiar și în situația în care o lucrare de mentenanță trebuie predată foarte rapid, procedurile elaborate în etapa de planificare trebuie respectate fără excepție. În caz contrar, ignorarea acestora poate duce la apariția unor accidente de muncă, dar și la vătămări sau daune materiale, foarte costisitoare pentru angajator.

Regula 5: Orice lucrare de mentenanță trebuie verificată la final

Nicio lucrare de mentenanță nu trebuie predată înainte de verificarea stării acesteia de funcționare. Se verifică atât echipamentul, cât și instalațiile supuse proceselor de mentenanță, iar deșeurile rezultate din activitățile de lucru trebuie eliminate.

Ai și alte întrebări cu privire la domeniul mentenanței? Te așteptăm să contactezi echipa Euramis, o firmă de protecția muncii Bucuresti cu experiență în acest domeniu de activitate, care este gata să-ți clarifice toate dilemele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment