Stiri

Capcana Mortală

Record de abateri SSM-SU pe metru pătrat

Suntem cu toții marcați de tragicul eveniment din noaptea de 30.10.2015, cu toții suntem afectați emoțional, este uman, este firesc să fie așa. Ne întrebăm cu uimire cum a fost posibilă o astfel de catastrofă? De ce s-a plătit un preț imens, nemăsurat, în victime omenești? Ce poate prețui mai mult decât viața unui om? Pana acum 32 de oameni au murit, încă mulţi altii vor mai muri, vor rămâne mutilați pe viaţă, vor rămâne cu traume fizice si psihice ireversibile pe care nimic și nimeni din lume nu le va putea alina… Câte planuri spulberate, câte aripi frânte la acești tineri… (vă rog mult să nu-i judecăm nicicum, chiar dacă nu ne place rock-ul).

Desigur că toți acceptăm că: „Ceva nu este în regulă!”, „Trebuie să se schimbe ceva!”, ”Aşa nu se mai poate!”. Sunt exclamații care vin din revoltă, din durere, din neputință. Neputința de mai schimba ceva post factum…

Ce am putea totuși face de acum încolo, ce ar trebui să schimbăm? Dincolo de emoții, răspunsul rațional este rece și simplu:

SĂ NE SCHIMBĂM MENTALITATEA. Este greu? Da, este cel mai greu! Nu este imposibil, pentru că suntem inzestrați de Dumnezeu cu capacitatea de a raționa, de a ne controla gândurile! Câte astfel de evenimente mai trebuie să se producă pentru a genera un efort colectiv, asumat de fiecare cetățean în parte, pentru a fi mai responsabili, pentru a fi mai serioşi, mai puțin lacomi de câștig? Ce ar trebui să se mai întâmple ca să respectăm legile, regulile, normele. Să fim mai morali, să nu mai dăm şi să nu mai primim mită (urăsc şi cuvântul șp…., mi se pare atât de vulgar). Să scoatem din mentalitatea noastră colectivă acea sintagmă nefericită „Lasă că merge și așa…”.

Altfel spus să AVEM și noi, românii, o CULTURĂ a securității muncii, a respectării normelor și regulilor de prevenire accidente și incendii care ne păzesc viața și calitatea vieții!

Lumea în care trăim este plină de tot felul de riscuri. Cât o să le mai ignorăm și o să trăim și muncim la voia întâmplării?

Nu ne putem numi profesioniști, în orice meserie și activitate dacă ignorăm regulile și măsurile de prevenire. Scopul acestui articol este mai de grabă de a fi un apel cât se poate de vehement pentru o schimbare „colectivă” de mentalitate și implicit de comportament, la nivel de societate, în ansamblu.

De aceea voi fi scurt referitor la evenimentul în sine. Voi face doar o enumerare neexhaustivă a abaterilor de la Normele PSI și a reglementărilor încălcate.

În esență, spațiul respectiv poate fi definit fără ezitare ca fiind o capcană mortală, o improvizație totală, o aglomerare de abateri de tot felul, sau altfel spus nu poți găsi ceva ce s-ar fi respectat în materie de măsuri de prevenire PSI.

Abateri:

 1. Lipsa cererii de autorizare PSI

 2. Lipsă căi și ieșiri (uși) de evacuare de urgență

 3. Lipsă mijloace de apărare impotriva incendiilor, stingătoare, spinklere, detectoare de fum, sisteme de alarmare în caz de incendiu, hidranți interiori și exteriori, trape de evacuare fum și gaze arse

 4. Materiale de construcție / finisaje inadecvate, combustibile

 5. Lipsa unei grupe de primă intervenție organizată de administratorul spațiului

 6. Nerespectare regim materiale pirotehnice

 7. Nerespectare reguli la lucru/efecte cu foc deschis

 8. Spațiu impropriu chiar prin faptul că este la subsol

 9. Lipsă acces autospeciale

 10. Lipsă Plan de evacuare

 11. Lipsă iluminat de siguranță cu indicarea căilor și ușilor de evacuare de urgență

Reglementări legale încălcate:

 1. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 2. OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

 3. OMAI 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente

 4. OMAI 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

 5. HG 1739/2006 modif cu HG 19/2015 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 6. Normativ P118/2014 privind securitatea la incendiu a construcţiilor

Ce sfaturi (zece sfaturi) vă dăm acum pentru siguranța dumneavoastră (știind și din presă că vor fi controale tot mai frecvente și mai drastice din partea ISU):

1 Verificare căi interne de circulație și evacuare de urgență (culoare între birouri și posturi de lucru, culoare ale clădirii, scări de acces, ieșiri de urgență din clădire): acestea trebuie să fie absolut libere de orice obstacol, să nu existe materiale depozitate, să nu fie uși de evacuare blocate.

2 Verificare termen de expirare la stingătoare și eventuală încărcare. Marcare cu noul termen de valabilitate (garanție). Efectuare exercițiu de manipulare stingător.

3 Verificare semnalizare de evacuare, iluminat de siguranță (unde este cazul). Afișarea instrucțiunilor PSI.

4 Verificare alte mijloacele de apărare împotriva incendiilor, după caz, funcție de tip locație (hidranți interni, hidranți exteriori, pichete de incendiu, trape de fum, detectoare de fum, de incendiu, spinklere, funcționarea alarmelor de incendiu).

5 Verificare efectuare instruiri și testări, respectiv semnarea fiselor de instruire PSI.

6 Verificarea amenajării locurilor de fumat, unde este cazul.

7 Verificare spații tehnologice pentru a nu avea risc suplimentar de incendiu (Ex. eliminare materiale combustibile din incinta serverelor, eliminare substanțe inflamabile, eliminare eventuale improvizații electrice, eliminare materiale combustibile/inflamabile din incinta parcărilor subterane, verificări PRAM ale instalațiilor electrice, rezistența electrică la împământare a prizelor de pământ, după caz).

8 Eliminare mijloace de încălzire necertificate (Ex. reșouri electrice improvizate, sobe improvizate, coșuri de fum improvizate sau înfundate).

9 Respectare procedură de lucru cu foc deschis, dacă este cazul.

10 Efectuare exercițiu de evacuare, conform plan de evacuare și procedură de evacuare elaborată de EURAMIS.

Clienții companiei EURAMIS au îndeplinite aceste cerințe (nu strică o verificare suplimentară din partea personalului intern desemnat cu atribuții SSM și PSI).

Pentru restul companiilor care vor primi această informare este un semnal de alarmă, dacă nu au implementate aceste măsuri de prevenire.

Echipa EURAMIS vă dorește o zi de muncă în siguranță și… Nu uita:

Siguranța la locul de muncă depinde și de tine!

Director

Adrian Paraicu

Ca întodeauna vă stăm la dispoziție cu orice lămuriri, detalii din domeniul nostru de expertiză.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment