Protecția tinerilor la locul de muncă

Riscurile la care pot fi expuși tinerii sunt mari și trebuie prevenite cu măsuri luate privind asigurarea securității și sănătății la locul de muncă. Lipsa lor de experiență, de instruire și de conștientizare sunt cauze care trebuie luate în considerare la evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională.

Tinerii au nevoie de o consiliere bună, de formare, de locuri de muncă potrivite, sigure și sănătoase. Există astfel măsuri aplicabile specifice care cuprind restricții privind expunerea la pericole în timpul programului de muncă, pentru tinerii sub 18 ani care urmează cursuri de formare profecională, precum și pentru tinerii care efectuează o muncă ocazională pe durata școlarizării.

Fiecare loc de muncă trebuie să aibă un sistem de management al securității și sănătății care protejează fiecare angajat, însă o atenție deosebită trebuie acordată lucrătorilor tineri sau noilor angajați.

 

De ce tinerii au nevoie de atenție specială la locul de muncă?

Potrivit statisticilor europene, riscul de a se confrunta cu accidente de muncă este mult mai mare în cazul tinerilor lucrători decât în cazul persoanele în vârstă. Boli profesionale și altele (fizice și psihologice) pot apărea, de asemenea, în timpul primei experiențe la locul de muncă. Pe de o parte, lucrătorii tineri sunt imaturi și lipsiți de experiență și astfel necesită protecție suplimentară. Aceștia lucrează adesea în sectoare și împrejurări cu risc deosebit, cum ar fi în construcții, agricultură, hoteluri, catering și coafură și pe contracte temporare sau în weekend.

În raportul Agenției europene pentru securitate și protecție în muncă, s-a constatat că trebuie acordată o atenție constantă securității și sănătății în muncă a tinerilor și dezvoltării și punerii în aplicare a strategiilor inovatoare de prevenire a accidentelor.

 

De ce sunt tinerii lucrători mai expuși riscului?

Așa cum sa menționat, tinerii sunt mai expuși riscului de a se accidenta la locul de muncă din mai multe motive.

Ei nu au experiență și maturitate, nu cunosc riscurile, le lipsesc abilitățile, nu cunosc drepturile și obligațiile angajatorilor în ceea ce privește sănătatea și securitatea muncii, pot fi reticenți în a vorbi despre problemele pe care le au și dornici de a fi pe placul angajatorului. Prin urmare, trebuie să desfășoare activități sigure și adecvate, potrivite cu abilitățile lor mentale și fizice și să beneficiaze de o formare adecvată și de supraveghere. Din aceste motive, legislația UE impune angajatorilor să ia măsuri speciale în timpul evaluării riscurilor și să aplice măsurile adecvate de prevenire a accidentelor. Există restricții speciale pentru lucrătorii cu vârsta sub 18 ani.

Trebuie asigurată siguranța lucrătorilor tineri și instruirea și educarea lor adecvată. Angajatorii pot să beneficieze de energia și motivația lor, promovând în același timp o cultură preventivă.

 

De la ce vârstă poate fi încadrat un tânăr la locul de muncă?

Un tânăr este considerat cel care are vârstă de cel puțin 15 ani și cel mult 18. Încadrarea copiilor în muncă este interzisă, însă copii de cel puțin 16 ani, care fac obiectul școlarizării obligatorii pe bază de program integral, pot încheia în condițiile legii un contract de muncă individual în calitate de salariat pentru desfășurarea muncii ușoare. Copilul poate încheia un contract individual la împlinirea vârstei de 15 ani doar cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.

 

Ce obligații are angajatorul față de tinerii lucrători la locul de muncă?

 • Să asigure tinerilor condiții de muncă specifice vârstei lor;
 • Să protejeze tinerii împotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sănătatea și dezvoltarea lor;
 • Să ia măsurile necesare pentru asigurarea securității și protejare a sănătății tinerilor pe baza evaluării riscurilor existente pentru tineri legate de munca acestora;
 • Să realizeze evaluarea riscurilor înainte ca tinerii să înceapă munca.

 

Evaluarea riscurilor va viza următoarele elemente:

 • echipamentul de muncă și organizarea postului de lucru;
 • natura, durata și nivelul de expunere la agenții fizici, biologici și chimici;
 • nivelul pregătirii profesionale și al instruirii acordate tinerilor;
 • stabilirea procedeelor de muncă și a desfășurării muncii.
 • să asigure evaluarea și supravegherea sănătății tinerilor, luarea măsurilor de protecție necesare în mod gratuit și adecvat, în cazul în care evaluarea riscurilor demonstrează existența unui risc pentru securitatea, sănătatea fizică sau mentală ori dezvoltarea lor.
 • să apeleze la serviciile de prevenire și protecție în vederea planificării, aplicării și controlului condițiilor de securitate și sănătate aplicabile în munca tinerilor, conform prevederilor legale în vigoare.
 • să informeze tinerii asupra eventualelor riscuri și asupra tuturor măsurilor în ceea ce privește securitatea și sănătatea lor.

 

Tinerii angajați trebuie să știe că:

 • durata timpului de muncă este maximum 6 ore/zi și de 30 ore/săptămână;
 • în situația în care cumulează mai multe funcții timpul de muncă se însumează și nu poate depăși 30 ore/săptămână;
 • nu pot presta muncă suplimentară și nici muncă de noapte;
 • beneficiază de o pauză de masă de cel puțin 30 minute în cazul în care durata timpului de muncă depășește 4 ore jumătate;
 • între două zile de muncă beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 12 ore consecutive.

 

Este interzisă angajarea tinerilor pentru activități care:

 • depășesc capacitățile lor fizice și psihologice;
 • implică o expunere nocivă la agenți toxici, cancerigeni; care implică o expunere la radiații; prezintă riscuri de accidentare, pe care tinerii nu le pot identifica sau preveni din cauza atenției insuficiente pe care o acordă securității în muncă, a lipsei de experiență sau pregătire; pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului/căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibrațiilor.

 

Sancțiune

Nerespectarea obligației de a amenaja locurile de muncă ținând cont de prezența tinerilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 de lei până la 4.000 de lei, conform art.39 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

Beneficiile securității și sănătății tinerilor la locul de muncă

 • Pe lângă de respectarea legislației actuale, beneficiile sănătății și securității lucrătorilor tineri sunt clare:
 • Buna gestionare a siguranței la locul de muncă este bună pentru companie și este o caracteristică a organizațiilor gestionate eficient;
 • Măsurile de menținere a siguranței tinerii vor ajuta la protejarea tuturor angajaților;
 • Prin educarea adecvată a tinerilor compania poate beneficia de energia, entuziasmul și dorința de a învăța, garantând, în același timp, siguranța acestora la locul de muncă;
 • O monitorizare bună îi va ajuta să evalueze progresul înregistrat de tineri la locul de muncă, putând astfel evalua eficiența acestora;
 • Reputația dvs. de antreprenori buni vă va ajuta să atrageți lucrători tineri de bună calitate.

Euramis Consulting, firma care oferă servicii de protecția muncii, este soluția ideală pentru voi în acest demers. Intrați pe euramis.ro și aflați detalii despre serviciile de protecția muncii București și nu numai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment