Intrebari

Stiati ca sunteti obligat sa faceti auditul SSM?

Persoanele autorizate sunt supuse auditului de supraveghere realizat de specialisti (auditori) desemnati de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, respectiv cel al municipiului Bucuresti.

Persoanele autorizate trebuie sa permita accesul neconditionat al auditorilor:

– in spatiile in care efectueaza lucrari in domeniile pentru care sunt autorizati,
– la toate documentele care au stat la baza autorizarii,
– la documentele de provenienta, certificatele de calitate, declaratiile de conformitate, dupa caz, pentru toate mijloacele tehnice din dotare
– la substantele utilizate.

Persoanele autorizate sunt verificate in cadrul a cel putin 3 lucrari alese de auditor.

Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.

Auditul planificat se efectueaza cel putin o data la 2 ani si se comunica persoanei autorizate cu cel putin 15 zile inainte de data propusa pentru realizarea acestuia.

Auditul de supraveghere inopinat se poate efectua:

– fie in urma reclamatiilor, informarilor sau sesizarilor cu privire la lucrarile aflate in curs de efectuare sau efectuate de persoana autorizata;
– fie pe timpul verificarii activitatii auditorilor de catre reprezentantii IGSU.
Indiferent de tipul auditului de supraveghere, acesta se finalizeaza cu un referat de supraveghere, intocmit in 3 exemplare, care se distribuie astfel:

– exemplarul nr. 1 – la Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila – in termen de 15 zile de la data incheierii auditului de supraveghere;

– exemplarul nr. 2 – la inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti;

– exemplarul nr. 3 – la persoana auditata, in termen de 15 zile de la data incheierii auditului de supraveghere.

Daca in urma auditului de supraveghere se constata ca persoana auditata nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii autorizatiei, Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, prin structura de autorizare, intocmeste un raport de suspendare a autorizatiei.

Raportul de suspendare a autorizatiei se va intocmi in termen de 10 zile de la data inregistrarii referatului de supraveghere la Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila si va cuprinde:

– abaterile constatate;
– dispozitia de suspendare a autorizatiei;
– atentionarea persoanei auditate ca in termen de cel mult 30 de zile de la comunicare sa remedieze abaterile constatate;
– caile de atac.

Raportul de suspendare se intocmeste, de asemenea, in 3 exemplare si va fi comunicat in termen de 5 zile de la data intocmirii:
– persoanei auditate;
– inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti.

Suspendarea autorizatiei inceteazadaca, in termenul comunicat, persoana autorizata face dovada indeplinirii conditiilor de autorizare, prin depunerea la Centrul National a documentelor solicitate in acest sens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment