Protectia muncii

Scopul principal al evaluarii riscurilor la locul de munca este de a proteja sanatatea si siguranta angajatilor. De asemenea, ajuta la mentinerea competitivitatii si eficientei in munca. Unul din riscurile care necesita atentie speciala o reprezinta producerea incendiilor, care poate avea implicatii majore, atat prin faptul ca poate conduce la accidente de munca, care pot fi soldate cu victime, cat si cu producerea de pagube materiale si deteriorarea mediului inconjurator.

Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit legii, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.

In conformitate cu legislatia in domeniul sanatatii si sigurantei in munca, toti angajatorii trebuie sa respecte prevederile situatiilor de urgenta, in special pentru prevenirea incendiilor si acordarea primului ajutor. Scopul acestor actiuni este de a reduce riscul de incendiu, accidentele de munca, pierderea de vieti omenesti, distrugerea de bunuri materiale si protectia mediului ambiant.

De ce si cum ar trebui efectuate exercitiile de evacuare in caz de incendiu

Notiunea de exercitiu privind modul de actiune in caz de incendiu este definita si reglementata de Legea nr. 307 din 2006 si de Ordinul nr. 163 din 2007, care, impreuna, ofera cele mai importante prevederi de care tinem cont pentru a intelege subiectul apararii impotriva incendiilor.

Exercitiile si aplicatiile de evacuare in caz de incendiu reprezinta cea mai relevanta forma de diagnoza a posibilelor pierderi omenesti si materiale care pot aparea in caz in incendiu. Acestea sunt o simulare a unei situatii ipotetice efectuata cu scopul de a intelege cat de bine este realizat planul de prevenire a incendiilor, cat de bine a fost realizata evaluarea riscurilor, daca am nominalizat corect personalul pe care ne bazam pentru a salva si evacua oamenii in caz in incendiu.

Si asta nu este tot. Dupa un astfel de exercitiu privind modul de actiune in caz de incendiu, obtinem informatii si constientizari ale pericolelor si riscurilor potentiale care pot aparea in cazul declansarii unui incendiu.

Exercitiile si aplicatiile privind modul de actiune in caz de incendiu vizeaza modul in care se executa:

– alarmarea in caz de incendiu
– evacuarea in caz de incendiu
– stingerea incendiului

Exercitiile de interventie in caz de incendiu se realizeaza sub mai multe forme:

– planificat, pe baza de grafic, astfel incat la acestea sa participe esalonat toti salariatii cu atributii de interventie de la locurile de munca.

– inopinat, de catre administratorul sau conducatorul institutiei, autoritatile de control sau de alti factori de decizie.

– planificat, pe baza de grafic, alaturi de personalul serviciului privat pentru situatii de urgenta.

Evidenta aplicatiilor si exercitiilor efectuate se tine in cadrul unui registru special creat in acest scop, in conformitate cu anexa 8 din Ordinul nr. 163 din 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

Scopurile activitatiilor de prevenire in caz de incendiu

 • Asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea impotriva incendiilor, protectia muncii si protectia civila.
 • Identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie a lor si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale.
 • Constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii intre personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate.
 • Informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv in locuinte si gospodarii, si modul de comportare in caz de incendiu si in alte situatii de urgenta.

Organizarea apararii impotriva incendiilor presupune:

 1. a) stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 2. b) elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
 3. c) elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;
 4. d) organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
 5. e) planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
 6. f) analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
 7. g) elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
 8. h) indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative in vigoare;
 9. i) realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
 10. j) asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;
 11. k) planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate, in caz de incendiu;
 12. l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;
 13. m) reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte/conventii;
 14. n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire.

Exemplu de exercitiu de evacuare in caz de incendiu

In cele ce urmeaza, vom schita un exercitiu de evacuare in caz de incendiu (a unei situatii de urgenta) care are loc in cladirea unei scoli a carui scop este sa monitorizeze si sa evalueze activitatea personalului didactic si al elevilor in aceasta situatie.

Cine participa la acest exercitiu:

 • Cadrele didactice
 • Personalul auxiliar si de intreţinere
 • Personalul medical
 • Elevii

Durata exercitiului: 30 minute

Durata activitatii: 60 minute

Materiale informative: se precizeaza concret materialul / tema, in funcţie de specific

Plan de actiune: detaliat, cu etape de desfasurare, activitati si responsabilitati.

Ce se monitorizeaza:

 • Activitatea personalului didactic pe timpul si imediat dupa producerea incendiului.
 • Regulile de comportare pe timpul si imediat dupa producerea incendiului.
 • Procedee simple de acordare a primului ajutor si de transport al raniţilor.

Scenariu privind producerea unei situatii de urgenta (incendiu): descrierea situatiei create, a actiunilor si exercitiilor de evacuare in caz de incendiu.

 • In ziua de___________la ora_____, in Scoala nr. … din localitatea____________________

s-a produs un incendiu in _______________ (sala de lectura, clasa, laborator, secretariat, biblioteca etc) aflata in ______________________(se menţioneaza locul in care este amplasata incaperea).

Din cauza situaţiei create exista pericolul de asfixiere pentru persoanele aflate in incapere, este pusa in pericol de incendiu / daramare / deteriorare ______________ ( incaperea, cladirea, instalaţia etc) si exista pericolul extinderii / agravarii evenimentului _______________________ .

Evenimentul are loc in timpul orelor de curs si exista pericolul producerii atacului de panica atat in randul elevilor, cat si al adultilor prezenti in cladire la acea ora.

Prin efectuarea acestui exercitiu de evacuare in caz de incendiu se urmareste:

 • Pregatirea personalului didactic pentru a conduce aplicarea masurilor de protecţie, pe timpul si imediat dupa producerea unui incendiu.
 • Pregatirea elevilor pentru aplicarea regulilor de comportare, pe timpul si imediat dupa producerea unui incendiu.
 • Insusirea unor procedee simple de acordare a primului ajutor si transport al raniţilor de catre personalul didactic si elevi.

Euramis, parte a solutiei

Cu o experienta de peste 20 de ani in protectia muncii, EURAMIS CONSULTING ofera servicii externe atestate de SSM si SU, cu acoperire nationala, bazandu-se pe cea mai buna strategie: preventia.

Euramis Consulting va ajuta sa va conformati cerintelor legislative in vigoare privind situatiile de urgenta, acesta fiind un domeniu conex cu protectia muncii sau sanatatea si securitatea muncii. Respectarea acestor cerinte conduce la reducerea riscului de incendiu, accidentelor de munca, la salvarea de vieti omenesti si bunuri materiale, la protectia mediului ambiant.

EURAMIS CONSULTING este partener national al Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca, EU-OSHA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment