Campania Europeană "Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele"

Condițiile de muncă sigure și sănătoase pe toată durata vieții profesionale sunt benefice pentru lucrători, întreprinderi și societate în ansamblu. Acesta este mesajul principal al campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2016-2017.

 

Campania „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2016-2017 are patru obiective principale:

 • să promoveze munca durabilă și îmbătrânirea sănătoasă încă de la începutul vieții profesionale;
 • să prevină problemele de sănătate pe parcursul vieții profesionale;
 • să ofere angajatorilor și lucrătorilor modalități de gestionare a securității și sănătății în muncă în contextul îmbătrânirii forței de muncă; și
 • să încurajeze schimbul de informații și bune practici.

1. Ce trebuie să ştim despre procesul de îmbătrânire

Diversele aspecte ale procesului de îmbătrânire

Îmbătrânirea este un proces complex şi continuu care începe la naştere şi se termină odată cu moartea. Este un proces multidimensional care implică schimbări biologice, psihologice şi sociale. Vârsta unei persoane este în mod normal definită în ani şi luni (vârsta cronologică), dar există şi alte aspecte legate de vârstă:

O persoană care are 57 de ani conform vârstei cronologice se poate simţi ca una de 50 de ani ( vârsta psihologică), poate să fie la fel de în formă ca o persoană de 45 de ani ( vârsta funcţională) şi să se comporte ca una de 40 de ani ( vârsta socială).

Schimbări care au loc odată cu procesul de îmbătrânire

Oamenii se schimbă pe măsură ce îmbătrânesc. Calităţi precum înţelepciunea, gândire strategică şi capacitatea de deliberare fie se măresc, fie apar odată cu înaintarea în vârstă. Experienţa de muncă şi cunoştinţele se acumulează, de asemenea, pe măsură de înaintăm în vârstă. Pe de altă parte, unele capacităţi funcţionale (în principal fizice şi senzoriale) intră în declin ca rezultat al procesului natural de îmbătrânire.

Schimbările aduse de vârstă în ceea ce priveşte capacităţile funcţionale nu sunt uniforme pentru că ele sunt afectate de diverşi factori precum:

 • Expunerea la mediu, inclusiv expunerea la locul de muncă;
 • Predispoziţiile genetice către îmbolnăviri;
 • Stilul de viaţă (nutriţie, activitate fizică, consumul de tutun şi alcool);
 • Nivelul educaţional şi statutul socio-economic; şi
 • Genul

Aceasta înseamnă că pot exista diferenţe considerabile în ceea ce priveşte capacităţile funcţionale între persoane care au aceeaşi vârstă cronologică.
2. Beneficii ale promovării sănătăţii la locul de muncă

Beneficiile promovării sănătăţii la locul de muncă pentru lucrători includ:

 • Îmbunătăţirea sănătăţii şi stării de bine;
 • Creşterea satisfacţiei la locul de muncă;
 • Reducerea stresului şi îmbunătăţirea capacităţii de a face faţă stresului; şi
 • Creşterea conştientizării referitoare la sănătate şi îmbunătăţirea abilităţilor de protejare a sănătăţii.

Promovarea sănătăţii la locul de muncă este eficace atunci când:

 • Vine în completarea măsurilor de securitate şi sănătate ocupaţională;
 • Acţiunile sunt luate în urma unei analize a necesarului de acţiuni, iar măsurile sunt adaptate la situaţia organizaţiei; şi
 • Angajatorii, lucrătorii şi reprezentanţii acestora sunt implicaţi.

Integrarea securităţii şi sănătăţii cu promovarea sănătăţii la locul de muncă

În mod tradiţional, securitatea şi sănătatea ocupaţională şi promovarea sănătăţii la locul de muncă au fost privite ca domenii diferite, promovarea sănătăţii la locul de muncă concentrându-se în principal asupra unui stil de viaţă sănătos şi asupra comportamentului lucrătorilor referitor la sănătate. Cu trecerea timpului, promovarea sănătăţii la locul de muncă a ajuns să includă starea de bine fizică şi mentală şi aspecte de organizare a muncii, iar juxtapunerea dintre cele două domenii, SSM şi PSLM, a devenit mai mare.

Dovezile ştiinţifice şi experienţa practică indică faptul că practicile şi politicile exhaustive, care iau în considerare, în acelaşi timp, atât mediul de lucru (fizic şi organizaţional), cât şi riscurile individuale de sănătate ale oamenilor sunt mai eficace în ceea ce priveşte prevenirea îmbolnăvirilor şi promovarea sănătăţii şi securităţii.

Integrarea promovării sănătăţii în managementul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale îmbunătăţeşte practicile referitoare la sănătate şi contribuie la crearea unei culturi a prevenţiei şi a unui loc de muncă ce promovează sănătatea.

Aici puteţi găsi exemple de programe de promovare a sănătăţii la locul de muncă elaborate şi implementate de diferite organizaţii, demonstrând felul în care sănătatea şi securitatea ocupaţională şi promovarea sănătăţii la locul de muncă pot lucra împreună.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment