Intrebari

Responsabilul SSM trebuie sa fie obligatoriu subordonat direct Directorului General?

Activitatea de SSM poate fi inclusa in departamentul de Managementul Calitatii, alaturi de Protectia mediului si siguranta uzinala sau exista acte normative care sa ma oblige sa il evidentiez sis ubordonez aceste activitati direct directorului general?

In functie de marimea intreprinderii activitatile in domeniul securitatii si sanatatii in munca se pot asigura, dupa caz, de catre angajator, de unul sau mai multi lucratori, prin serviciul intern de prevenire si protectie sau prin serviciile externe, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in art. 16, 17, 18 si 19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 modficata si completata.

Lucratorul care se ocupa de activitatile de prevenire si protectie este desemnat prin decizie scrisa de catre angajator din randul salariatilor incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, in conformitate cu dispozitiile art. 20 alin. (1) si (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobateprin HG 1425/2006 modificata si completata.

Lucratorii desemnati trebuie sa aiba, in principal, atributii privind securitatea si sanatatea in munca si, cel mult, atributii complementare. (complementare sunt protectia mediului si PSI)

 Angajatorul va consemna in fisa postului activitatile de prevenire si protectie pe care lucratoruld esemnat are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze, potrivit prevederilor alin. (3) din aceleasi norme.

In concluzie, responsabilul SSM poate fi desemnat dintre salariatii angajatorului care indeplineste cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin decizia scrisa a angajatorului, activitatile de prevenire si protectie fiind consemnate in fisa de post a acestuia.

Prin urmare, legiuitorul nu solicita infiintarea unui post distinct pentru responsabilul SSM in subordinea directa a directorului general, orice salariat care indeplineste cerintele minime putand indeplini activitatile privind securitatea si sanatatea in munca (alaturi de atributiile postului pe care a fost angajat- numai atributii complementare).

Daca insa atributiile de securitate si sanatate in munca in unitate sunt realizate prin serviciul intern de prevenire si protectie, atunci serviciul va fi organizat obligatoriu in subordinea directa a angajatorului ca o structura distincta, in conformitate cu dispozitiile art. 24 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. Le Kamagra est disponible économiquement. Vous pouvez acheter Kamagra en ligne sans ordonnance en France depuis peu https://pilemeds.com/commander-kamagra-moins-cher.html .

In acest caz lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa desfasoare numai activitati de prevenire si protectie si cel mult activitati complementare cum ar fi: prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului (art. 24 alin. 2 din norme).

Asadar, activitatea de SSM poate fi inclusa intr-un serviciu care poate cuprinde, cel mult, activitati de prevenirea si stingerea incendiilor, precum si protectia mediului.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment