Instruire SSM

Odata cu angajarea in munca a lucratorilor, una din obligatiile angajatorului este instruirea acestora in domeniul protectiei muncii (securitatea si sanatatea in munca) si prevenirea si stingerea incendiilor (situatii de urgenta).

Una din cele mai comune intrebari legata de aceasta instruire se refera la modul in care se face, unde si cum se inregistreaza instruirea, precum si cine si cat timp pastreaza fisele de instruire SSM si SU. Articolul de azi isi propune sa raspunda la toate aceste intrebari, iar daca mai doriti si alte informatii, consultanti nostri va stau la dispozitie.

In primul rand, sa reamintim documentele legislative care reglementeaza toate aceste aspecte. Este vorba despre:

– Legea 319 din 2006 – Legea Securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006

– Norma Metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, H.G. 1425 din 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 882 din 30 octombrie 2006, actualizata in 27 septembrie 2010 prin HG 955 din 2010

– Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, modificata si completata

Ordinul M.A.I. nr. 163 din 2007 privind aprobarea normelor generale de PSI

– Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, publicata in Monitorul Oficial nr. 1094 din 24 noiembrie 2004

Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005, modificat si completat prin Ordinul M.A.I. nr. 786 din 02 septembrie 2005, Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

Instruirea lucratorilor in domeniul SSM

In conformitate cu art. 20 din Legea 319/2006, angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau.

Intruirea SSM se efectueza in timpul programului de munca si se considera timp de munca si are ca scop insusirea cunostintelor necesare si formarea deprinderilor de protectie a muncii.

Aceasta instruire se face:

  1. a) la angajare;
  2. b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;
  3. c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
  4. d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
  5. e) la executarea unor lucrari speciale.

De asemenea, in cazul in care lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior desfasoara activitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie, angajatorul se va asigura ca si acestia au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate si sanatate in munca, pe durata desfasurarii activitatilor.

Consemnarea instruirii in domeniul SSM

Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze:

  1. a) instruirea introductiv-generala;
  2. b) instruirea la locul de munca;
  3. c) instruirea periodica.

Instruirea SSM poate fi individuala sau colectiva.

Fisele de instruire individuala

Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

Instruirea se consemneaza in fisa de instruire individuala, conform modelului prezentat in HG 1425/2006 modificata si completata.

Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea. Completarea fisei de instruire individuala se face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa verificarea instruirii.

Daca este necesara deschiderea unei noi fise de instruire individula in domeniul securitatii si sanatatii in munca, fisa cea veche nu va fi distrusa sau aruncata. In plus, la deschiderea unei noi fise de instruire individuala nu se vor repeta nici instruirea introductiv-generala, nici instruirea la locul de munca. Acestea au fost deja efectuate si consemnate in vechea fisa de instruire individuala.

Prin urmare, in noua fisa nu se vor completa din nou rubricile dedicate instruirii la angajare. Dovada efectuarii instruirii introductiv-generale si a instruirii la locul de munca poate fi facuta prin prezentarea vechii fise de instruire individuala. Pe prima pagina a fisei de instruire individuala vor fi completate numai informatiile referitoare la datele salariatului pentru care a fost deschisa noua fisa.

In cazul lucratorilor carora li se schimba locul de munca in cadrul intreprinderii si/sau al unitatii, instruirea la locul de munca se va face din nou. Compania EURAMIS CONSULTING poseda si aplica proceduri de instruire/testare pentru toate fazele de instruire, verificate si perfectionate timp de 20 de ani de activitate..

Fisele de instruire colective

Pentru persoanele aflate in intreprindere si/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu exceptia altor participanti la procesul de munca, angajatorul stabileste, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si functionare, durata instruirii si reguli privind instruirea si insotirea acestora in intreprindere si/sau unitate.

Pentru lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor respectivi privind activitatile specifice intreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitatea si sanatatea lor, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general.

Instruirea se consemneaza in fisa de instruire colectiva, conform modelului prezentat in HG 1425/2006 modificata si completata..

Pastrarea fiselor de instruire SSM

Fisa de instruire individuala este pastrata de catre conducatorul locului de munca, impreuna cu o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii.

Fisa de instruire individuala se pastreaza in intreprindere/unitate, de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca intre angajator si angajat.

Fisa de instruire colectiva se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se va pastra de catre angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre angajatorul lucratorilor instruiti sau, in cazul vizitatorilor, de catre conducatorul grupului.

Reprezentantii autoritatilor competente cu atributii de control vor fi insotiti de catre un reprezentant desemnat de catre angajator, fara a se intocmi fisa de instruire.

Modelele pentru fisele de protectia muncii sunt prezentate in anexele nr. 11 si nr. 12 in Norma Metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006 din 30 octombrie 2006., dupa cum urmeaza:

– anexa nr. 11 – model pentru fisa de instruire individuala

– anexa nr. 12 – model pentru fisa de instruire colectiva

Instruirea lucratorilor in domeniul SU

Instruirea persoanelor angajate in munca in domeniul situatiilor de urgenta constituie parte componenta a activitatii de pregatire desfasurate de persoanele fizice si juridice in domeniul managementului situatiilor de urgenta, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii operatorilor economici sunt obligati, potrivit art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, sa organizeze si sa execute instruirea in domeniul situatiilor de urgenta pe baza dispozitiilor generale prezentate in Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005 si a reglementarilor specifice.

Consemnarea instruirii in domeniul SU

Intocmirea fiselor de instruire SU se face conform reglementarilor specifice precizate in “Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta”, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005, modificat si completat prin Ordinul M.A.I. nr. 786 din 02 septembrie 2005.

Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se certifica prin inscrisuri realizate, dupa caz, in fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta, in registrul de predare-primire a schimbului sau in procesele-verbale de instruire.

Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj, inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cu cerneala.

Dupa completare, fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta se semneaza de persoana instruita si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instructajul.

Prin semnatura persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirma, pe baza examinarii persoanei instruite, ca aceasta si-a insusit cunostintele.

In cazul personalului din afara operatorului economic sau a institutiei, consemnarea efectuarii instructajului SU se face printr-un proces-verbal intocmit in acest scop si care contine urmatoarele informatii: problematica prezentata, tabelele cu numele, prenumele si semnatura persoanelor instruite.

Pastrarea fiselor de instruire SU

Conducatorii locurilor de munca raspund de pastrarea fiselor individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta pentru personalul din subordine.

Conducatorii institutiilor, managerii, patronii, utilizatorii, proprietarii, administratorii sau alte persoane cu functii similare vor asigura pastrarea tuturor documentelor care sa certifice organizarea si desfasurarea instruirii angajatilro in domeniu SU.

Fisele individuale de instructaj se intocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului prevazut in anexa din Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005

Pentru instruirea personalului in domeniul SSM si SU managerii, patronii sau alte persoane cu functii similare pot incheia contracte ori conventii cu persoane fizice sau juridice.

Cu o experienta de 10 ani in activitatea de formare profesionala a specialistilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), EURAMIS CONSULTING va ofera servicii SSM si SU, cursuri de formare profesionala in domeniul protectiei muncii si alte domenii, precum si servicii de medicina muncii VIA SANTE.

De asemenea compania EURAMIS CONSULTING asigura servicii de instruire/testare in domeniile SSM si SU prin platforma proprie online dedicata pentru clientii sai. Sunt instruiti si testati astfel atat lucratorii din Romania cat si lucratorii apartinand companiilor romanesti care desfasoara activitati in strainatate, in special in spatiul UE.

 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment