Protectia muncii

Conform Codului Muncii, angajatorului ii revin o serie de obligatii privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca (SSM) a angajatilor, precum si al apararii impotriva incendiilor (PSI). Tot ca o componenta a protectiei a muncii, angajatorului ii revine obligatia si de a se conforma cu legislatia in domeniul situatiilor de urgenta (SU), in special pentru prevenirea incendiilor si acordarea primului ajutor. Aceste obligatiii legislative sunt valabile chiar daca angajatorul apeleaza la persoane sau servicii externe, situatie care nu il exonereaza de raspundere in acest domeniu.

In continuare, va prezentam legislatia nationala de baza pentru cele doua componente ale protectiei muncii, obligatiile principale ale angajatorului, precum si contraventiile care pot fi aplicate in caz de neconformitate.

Legislatia privind Securitatea si Sanatatea in Munca (SSM)

Legea 319/2006: Legea securitaţii şi sanataţii in munca

In Romania, autoritatea competenta in domeniul SSM este Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Principalele responsabilitati sunt: elaborarea politicii si strategiei nationale in domeniul sanatatii si securitatii in munca, elaborarea proiectelor de acte normative, in vederea punerii in aplicare a strategiei nationale, si monitorizarea aplicarii legislatiei.

Inspectia Muncii controleaza respectarea legislatiei din domeniul SSM.

Ministerul Sanatatii Publice este autoritatea centrala in domeniul sanatatii publice. Directiile de sanatate publica controleaza conformitatea cu standardele de sanatate la locul de munca si contribuie la promovarea sanatatii la locul de munca.

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale este asiguratorul in domeniul accidentelor de munca si bolilor profesionale.

Legislatia privind Situatiile de Urgenta (SU)

Legea 307/2006 – Legea privind apãrarea impotriva incendiilor cu modificari si completari

Legea 481/2004 – Legea privind protecia civila – Republicata

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţa (IGSU) coordoneaza actiunile institutiilor implicate in managementul situatiilor de urgenta, asigurand si functia de punct national de contact in relatia cu organizatiile internationale guvernamentale si neguvernamentale cu responsabilitati in domeniu.

Obiectivul fundamental al activitatii desfasurate de IGSU vizeaza eficientizarea actiunilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta, in vederea mentinerii sub control a riscurilor si asigurarii starii de normalitate a vietii comunitatilor umane si este atins prin multitudinea de activitati de prevenire si interventie pentru stingerea incendiilor, descarcerare si prim-ajutor SMURD, salvarea persoanelor si limitarea pagubelor produse de inundatii, alunecari de teren, miscari seismice, epidemii, inzapeziri, seceta, asistenta persoanelor aflate in situatii critice, interventia la accidente tehnologice, radiologice, nucleare, biologice sau alte tipuri de calamitati naturale sau antropice.

Principalele obligatii ale angajatorului in domeniul SSM – SU

 • Prevenirea riscurilor profesionale.
 • Informarea si instruirea angajatilor in domeniul SSM.
 • Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.
 • Asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in caz de accidente de munca.
 • Crearea conditiilor de prevenire a incendiilor, precum si pentru evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent.
 • Instruirea si testarea tuturor salariatilor din punct de vedere al situatiilor de urgenta, consemnarea fiselor individuale de instruire (conf. Ordin 712/2005)
 • Elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii si raspunderi din punct de vedere al situatiilor de urgenta (decizii interne, acte de autoritate)
 • Planificarea a exercitiilor de evacuare si interventie
 • Elaborare, afisare Planuri de evacuare, Planuri de interventie
 • Evaluarea riscului de accidentare la locul de munca
 • Evaluarea riscului de incendiu
 • Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca (conf. Legii 307/2006, modificata si completata)
 • Elaborare proceduri de actiune pentru alte situatii de urgenta (cutremure, inundatii, accidente chimice, amenintari cu bomba)

Lipsa conformarii cu cerintele legale SSM – SU

In cazul in care angajatorul nu isi indeplineste obligatiile legale privind SSM – SU, legea prevede sanctiunile si amenzile pe care le risca; in cele de mai jos, enumeram o parte dintre acestea, dupa cum urmeaza:

 • Neluarea sau nerespectarea de catre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
 • Neintocmirea unui plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, si care sa fie aplicat corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii, se pedepseste cu o amenda cuprinsa intre 000 si 10.000 lei.
 • Angajatorul este obligat sa asigure salariatilor echipamente individuale de protectie (EIP). In caz contrar risca o amenda care poate ajunge pana la 10.000 lei.
 • Angajatorul are obligatii si in ceea ce priveste informarea salariatilor despre regulile de securitate si sanatate in munca, pe care daca nu le respecta este sanctionat cu amenzi cuprinse intre 000 si 8.000 lei.
 • Angajatorul este obligat sa desemneze unul sau mai multi lucratori care sa se ocupe de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate. Nerespectarea obligatiei de a evalua riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.500 lei la 7.000 lei.
 • Angajatorul care nu ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, precum si daca nu asigura gratuit materialele igienico-sanitare, risca o amenda cuprinsa intre 3.000 si 6.000 lei.
 • Amenda pentru lipsa trusei sanitare de prim ajutor, omologata si perfect functionala, este de 6.000 de lei.

EURAMIS CONSULTING protejeaza munca oamenilor si reputatia dumneavoastra

Pentru a se conforma cu cerintelor legale SSM – SU, angajatorul trebuie sa apeleze la un specialist, care poate fi un angajat intern cu studii de specialitate (care se numeste lucrator desemnat) sau la o firma specializata in domeniu si care sa detina un certificat de abilitare eliberat de catre Ministerul Muncii impreuna cu Inspectoratele Teritoriale de munca (care se numeste serviciu extern).

Cu o experienta de 10 ani in activitatea de formare profesionala a specialistilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), EURAMIS CONSULTING va ofera servicii SSM-SU, cursuri de formare profesionala in domeniul protectiei muncii si alte domenii, precum si servicii de medicina muncii prin partenerul sau, Clinica VIASANTE

EURAMIS CONSULTING este partener national al Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca (EU-OSHA).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment