Intrebari

In calitate de conducator al unei institutii, de manager sau patron, puteti desemna una din urmatoarele categorii de personal pentru a efectua instructaje in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si al protectiei civile:

– persoanele cu atributii de conducere in cadrul unitatii, al departamentului, compartimentului sau al sectorului de activitate ori sefii locurilor de munca in care sunt prevazute asemenea instructaje;

– cadrele tehnice din domeniul apararii impotriva incendiilor sau personalul de specialitate in domeniul protectiei civile (inspectori de protectiecivila);

– sefii serviciilor voluntare/private de urgenta.

Persoanele desemnate pentru a realiza instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si al protectiei civile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– sa fie bine pregatite profesional;
– sa cunoasca problematica specifica domeniului managementului situatiilor de urgenta;
– sa posede calitati psihopedagogice si atestatele prevazute de lege.

UTIL

Se pot incheia contracte sau conventii cu persoane fizice sau juridice care indeplinesc cumulativ conditiile de mai sus si care pot asigura instruirea personalului in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si al protectiei civile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment