Intrebari

Boli ProfesionaleCe trebuie sa contina dosarul pentru declararea bolilor profesionale?

Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

1)opisul documentelor din dosar;

2)istoricul de expunere profesionala (documentul care certifica ruta profesionala, si anume copie de pe carnetul de munca) si, dupa caz, nivelul masurat al noxelor sau noxa identificata;

3)copie de pe fisa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii;

4)istoricul starii de sanatate la locul de munca – document eliberat de medicul de medicina muncii care asigura asistenta de medicina muncii la unitatea respectiva;

5)documentul medical cu precizarea diagnosticului de boala profesionala, care poate fi biletul de iesire emis de sectia de medicina muncii din structura spitalelor sau adeverinta medicala emisa de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boala profesionala, in cazul in care bolnavul nu a fost internat;

6)copii ale unor investigatii necesare pentru sustinerea diagnosticului de profesionalitate;

7)procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala;

8)copie de pe fisa de semnalare BP1.

Dosarul de cercetare pentr udeclararea bolilor profesionale se pastreaza la autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti.

INFO

Lista bolilor profesionale ale caror declarare si evidenta sunt obligatorii se regaseste in anexa nr. 22 la Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.

Intoxicatia acuta profesionala, respectiv starea patologica aparuta brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de munca, se declara, se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala, cat si ca accident de munca. Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei, potrivit art. 39, alin (8), lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Declararea unei boli profesionale se face intr-un interval de maximum 2 ani de la incetarea expunerii profesionale considerate cauza a imbolnavirii. Exceptie fac cazurile de pneumoconioze si cancerul.

Undesi cum se raporteazabolileprofesionale?

Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza in cursul lunii in care s-a produs declararea, de catre directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la Centrul national de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar – Compartimentul sanatate ocupationala si mediul de munca din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, precum si la structurile teritoriale ale asiguratorului.

INFO

Centrul national de monitorizare a riscurilor reprezinta forul metodologic care asigura asistenta si indrumare tehnica profesionala in domeniul bolilor profesionale, al bolilor legate de profesiune, pre cum si in elaborarea de reglementari pentru protectia sanatatii in relatie cu expunerea la agenti periculosi in mediul de munca si in promovarea sanatatii la locul de munca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment