Intrebari

Ce evenimente pot fi considerate accidente de munca?

Potrivit art.32, alin. (2) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, daca sunteti angajator si inregistrati un accident de munca, aveti obligatia de a-l raporta la Inspectoratul teritorial de munca in raza caruia va desfasurati activitatea, precum si la asigurator. În caz contrar, riscati amenzi de pana la 8.000 de lei.

Daca accidentul, in sens general, reprezinta un eveniment imprevizibil care intrerupe mersul normal al lucrurilor si care poate conduce la avarie, ranire sau chiar moarte, accidentul de munca este asociat intotdeauna unui proces de munca si implica in mod obligatoriu lucratorul.

Prin urmare, este foarte important sa puteti recunoaste accidentul de munca in cazul in care se produce, mai precis sa stiti ce conditii trebuie sa intruneasca un accident pentru a fi incadrat ca accident de munca.

Definitie

Accidentul de munca reprezinta vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicarea acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

In raport cu urmarile pe care le pot produce si cu numarul persoanelor implicate, accidentele de munca se clasifica astfel:

– accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice;
– accidente care produc invaliditate;
– accidente mortale;
– accidente colective, cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza

Ce accidente mai pot fi considerate, potrivit legii, accidente de munca?

1) accidentul suferit de persoane aflate in vizita in unitate cu permisiunea dvs.;
2) accidentul suferit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv in cadrul unor activitati culturale, sportive, in tarasau in afara granitelor tarii;
3) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat;
4) accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca se produce la sediul unitatii sau in alt loc de munca organizat de dvs., in timpul programului de munca;
5) accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul lucratorului la locul de munca si invers;
6) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediu la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea unei sarcini de munca;
7) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul dvs., ori de la orice alt loc de munca organizat de dvs., la un alt angajator, pentru indeplinirea sarcinilor de munca, pe durata normala de deplasare;
8) accidentul suferit inainte sau dupa incetarea lucrului, daca victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, daca schimba imbracamintea personala, echipamentul individual de protectie sau orice alt echipament pus la dispozitie de dvs., daca se afla in baie ori in spalator sau daca se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers;
9) accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri organizate de dvs., precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuri;
10) accidentul suferit de lucratori ai dvs. delegati pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu in afara granitelor tarii, pe durata si traseul prevazute in documentul de deplasare;
11) accidentul suferit de cei care urmeaza cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale, in timpul si din cauza efectuarii activitatilor aferente stagiului de practica;
12) accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscolul, cutremurul, inundatia, alunecarile de teren, trasnetul (electrocutarea), daca victima se afla in timpul procesului de munca sau in perioada indeplinirii indatoririlor de serviciu;
13) disparitia unei persoane, in conditiile unui accident de munca si in imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acesteia;
14) accidentul suferit de o persoana aflata in perioada indeplinirii atributiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.

In cazul accidentelor de la punctele 7), 8), 9) si 10), deplasarea trebuie sa se faca fara abateri nejustificate de la traseul normal si, de asemenea, transportul sa se faca in conditiile prevazute de reglementarile de securitate si sanatate in munca sau de circulatie in vigoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment