Intrebari

consultanta situatii de urgentaActivitatea de prevenire a situatiilor de urgenta reprezinta o componenta principala a sistemului integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de actiuni specifice planificate si realizate potrivit legislatiei, in scopul preintâmpinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, protectiei populatiei, mediului, bunurilor si valorilor de patrimoniu.

Activitatea de prevenire a situatiilor de urgenta este coordonata astfel:

– la nivel national, de Inspectia de Prevenire, structura specializata din cadrul
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;

– la nivel teritorial, de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, prin inspectiile judetene.

Inspectiile judetene coordoneaza, indruma, controleaza si evalueaza activitatile de prevenire desfasurate de serviciile voluntare, publice si private.

Sub ce forma se desfasoara activitatea de prevenire si care sunt domeniile specifice ale acesteia

Principalele forme ale activitatii de prevenire sunt:

– reglementarea,
– avizarea,
– autorizarea,
– acordul,
– atestarea,
– recunoasterea,
– desemnarea,
– supravegherea pietei,
– controlul,
– asistenta tehnica de specialitate,
– informarea preventiva a autoritatilor, organismelor, factorilor implicati si a populatiei, precum si pregatirea acestora pentru situatii de urgenta,
– coordonarea serviciilor voluntare, publice si private, pentru situatii de urgenta,
– auditul de supraveghere a persoanelor fizice si juridice atestate,
– constatarea si sanctionarea incalcarilor prevederilor legale.

Domeniile specifice activitatii de prevenire sunt:

– verificarea respectarii actelor normative si a reglementarilor privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila la proiectarea, executarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;
– identificarea si evaluarea riscurilor teritoriale din judet/municipiul Bucuresti;
– verificarea organizarii activitatii privind identificarea si evaluarea riscurilor pe timpul exploatarii constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;
– verificarea aplicarii conceptiei de aparare impotriva incendiilor si de protectie civila in scopul mentinerii riscurilor in limite acceptabile;
– controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, materiale radioactive si munitie neexploatata;
– coordonarea si controlul realizarii pregatirii si instruirii specifice a populatiei si a salariatilor, a modului de asimilare de catre acestia a regulilor si masurilor specifice, precum si a comportamentului in cazul unei situatii de urgenta;
– indrumarea, controlul si coordonarea serviciilor voluntare, publice si private, pentru situatii de urgenta;
– informarea si educarea preventiva a populatiei;
– solutionarea petitiilor si sesizarilor in domeniul specific.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment