Intrebari

Sporuri pentru conditii deosebit de periculoase

Sporul pentru conditii deosebit de periculoase se acorda in procent de 100% din salariul de baza, pentru urmatoarele categorii de persoane:

a) personalul din penitenciarele-spital care lucreaza permanent in sectiile sau compartimentele de pneumoftiziologie;
b) personalul de specialitate medico-sanitar din penitenciarele-spital care lucreaza permanent in sectiile sau compartimentele cu paturi in care sunt ingrijiti bolnavii de HIV/SIDA si personalul din laborator care lucreaza testele HIV/SIDA;
c) personalul din penitenciarele-spital care lucreaza permanent in laboratoarele de bacteriologie BK, care manipuleaza culturi vii de BK sau altep roduse de degradare BK.

Sporul pentru conditii deosebit de periculoase se acorda in procent de 75% din salariul de baza, pentru urmatoarele categorii de persoane:

a) personalul care isi desfasoara activitatea, fractionat, in sectiile sau compartimentele de pneumoftiziologie, personal ce va beneficia de sporul prevazut in prezentele norme, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii;
b) personalul care isi desfasoara activitatea, fractionat, in sectiile cu pacienti HIV/SIDA din penitenciarele-spital, personal ce va beneficia de sporul prevazut in prezentele norme proportional cu timpul efectiv lucrat in contact direct cu pacientii si produsele biologice;
c) personalul din penitenciare, centre de reeducare si penitenciare-spital care desfasoara activitati directe cu bolnavii de tuberculoza contagiosi proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii;
d) personalul din penitenciare, centre de reeducare si penitenciare-spital care desfasoara activitati directe cu bolnavii de HIV/SIDA proportional cu timpul efectiv lucrat in contact direct cu pacientii si produsele biologice.

In penitenciare si centre de reeducare, pentru personalul care desfasoara activitati directe cu persoana privata de libertate diagnosticata cu tuberculoza in forma contagioasa, sporul pentru conditii deosebit de periculoase se va putea acorda pentru o perioada de 30 de zile anterioare datei confirmarii diagnosticului.

Pentru acest personal sporul pentru conditii deosebit de periculoase este de 75% din salariul de baza, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.

Sporul pentru conditii deosebit de periculoase se acorda pe baza buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de munca.Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de munca se elibereaza de compartimentele de specialitate din cadrul directiilor de sanatate publica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment