SERVICII EURAMIS

Beneficii Euramis

Apelarea la serviciile EURAMIS genereaza economii de bani si timp

Este mai eficient si mai eficace sa apelezi la servicii externalizate, cu experienta acumulata in zeci de ani, decat sa angajezi o persoana

Compania noastra indruma, acorda asistenta tehnica in vederea cunoasterii, respectarii si aplicarii corecte atat a prevederilor legale cat si a principiilor managementului modern, performant

Tarife

Tarifele practicate de noi sunt realiste si tin seama de criterii precum:

 • Marimea organizatiei dumneavoastra

 • Tipul activitatilor desfasurate si complexitatea proceselor

 • Dispersia teritoriala a sediilor/punctelor de lucru

SERVICII SSM – PROTECTIA MUNCII

Cand trebuie sa apelati la un serviciu extern de prevenire si protectie?

Atunci cand lucratorii desemnati si/sau serviciul intern de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Rezultatele optime in acest domeniu se obtin numai print‐o buna colaborare a serviciilor interne (sau pesoane desemnate intern) cu cele externe de protectia muncii. Este motivul pentru care noi am initiat un program de formare profesionala pentru persoane desemnate intern pentru a avea atributii și responsabilitati in domeniul securitatii și sanatatii in munca (sau protectia muncii). Cei care cred ca intre aceste doua tipuri de servicii este o concurenta nu au inteles cum ar trebui sa functioneze acesta colaborare. Noi avem proceduri de colaborare (comunicare, instruire, inspectii interne, raportare incidente, gestiune documente, etc.) perfectionate continuu pentru atingerea maximului de eficienta in conformarea cu cerintele legale. Va prezentam un exemplu de etapizare a actiunilor specifice domeniului protectiei muncii desfașurate in colaborare cu beneficiarul prestarilor de servicii.

In ce consta activitatea de securitate și sanatate in munca?

 • Identificarea si semnalizarea pericolelor

 • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale

 • Elaborarea de instructiuni proprii de securitate a muncii si situatii de urgenta

 • Intocmirea tematicilor de instruire

 • Instruirea, testarea si consemnarea fiselor individuale de instruire pentru toti salariatii beneficiarului

 • Instruirea conducatorilor locurilor de munca

 • Inspectii periodice

 • Intocmirea raportului de expertiza cu privire la starea securitatii si sanatatii muncii si situatiilor pentru toate locurile de munca care apartin beneficiarului

 • Elaborarea Normativului propriu pentru acordarea echipamentului individual de protectie

 • Autorizarea interna a meseriilor cu riscuri ridicate de accidentare

 • Elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii si raspunderi din punct de vedere SSM (Contractul colectiv de munca, contractele individuale de munca, decizii interne, Regulamentul intern, fisa postului, etc.)

 • Asistenta tehnica cu ocazia controalelor efectuate de catre inspectorii de protectia muncii si inspectorii pentru situatii de urgenta

 • Asistenta tehnica cu ocazia producerii de accidente de munca, avarii tehnice, inceputuri de incendiu, incendii (Aceste situatii impun luarea unor masuri urgente cu caracter obligatoriu. Noi asiguram in permanenta comunicarea cu clientul in cazul producerii acestor evenimente nedorite)

 • Asistenta la sedintele Comitetului de securitate si sanatate in munca

 • Asistenta tehnica in vederea realizarii masurilor dispuse cu ocazia controalelor efectuate de catre Inspectoratul Teritorial de munca sau Inspectoratul pentru situatii de urgenta

 • Elaborare alte documente de specialitate, dupa caz

 • Intocmirea Planului de evacuare, planificarea exercitiilor de evacuare

 • Organizare de cursuri, instruiri, aplicatii practice, privind acordarea primului ajutor

Activitatile de prevenire si protectie sunt definite si in art.15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Ce sunt accidentele de munca?

Accidentele de munca reprezinta, conform definitie din Lege 319/2006: "Accident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice,invaliditate ori deces".

Ce sunt incidentele periculoase?

Incident periculos – evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale.

Noi va informam rapid si exact referitor la actiunile ce se impun in aceste situatii nedorite!

Evitati pierderile umane si financiare prin organizarea unei activitati eficiente de protectia muncii.

EURAMIS CONSULTING este parte a solutiei in acest efort!

SERVICII SU – SITUATII DE URGENTA

Va ajutam sa va conformati cerintelor legale in vigoare privind situatiile de urgenta in Bucuresti si in toata tara, acesta fiind un domeniu conex cu protectia muncii, sanatate si securitate in munca.

Respectarea acestor cerinte conduce la reducerea riscului de incendiu, accidentelor de munca, la salvarea de vieti omenesti si bunuri materiale, la protectia mediului ambiant.

Activitati obligatorii in domeniul situatii de urgenta

 • Instruirea si testarea tuturor salariatilor din punct de vedere al situatiilor de urgenta, consemnarea fiselorindividuale de instruire (conf. Ordin 712/2005)

 • Elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii si raspunderi din punct de vedere al situatiilor de urgenta (decizii interne, acte de autoritate)

 • Planificarea a exercitiilor de evacuare si interventie

 • Elaborare, afisare Planuri de evacuare, Planuri de interventie

 • Evaluarea riscului de incendiu

 • Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca (conf. Legii 307/2006, modificata si completata)

 • Elaborare proceduri de actiune pentru alte situatii de urgenta (cutremure, inundatii, accidente chimice, amenintari cu bomba)

 • Orice alte documente specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor sau apararii civile necesare conform legislatiei de specialitate, in vigoare (Legea 307/2006 si Legea 481/2004) ‐ lista orientativa a documentelor

Scopurile activitatii de prevenire

 • Asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea impotriva incendiilor,protectia muncii si protectia civila

 • Identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie a lor si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale

 • Constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii intre personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate

 • Informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv in locuinte si gospodarii, si modul de comportare in caz de incendiu si in alte situatii de urgenta

Un incendiu aparut la locul de munca poate avea implicatii majore. Acesta poate fi cauza accidentelor de munca, poate sa conduca la accidente de munca sau in cel mai fericit caz sa produca doar pagube materiale fara victime.

Legislatia in domeniul securitatii muncii (protectia muncii, denumirea mai veche), contine prevederi specifice si domeniului situatiilor de urgenta, in special pentru prevenirea incendiilor si acordarea primului ajutor.

CURSURI PROTECTIA MUNCII

Formare profesionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca si situatii de urgenta

EURAMIS CONSULTING este autorizata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC). Oferim cursuri destinate persoanelor care au calitatea de „lucratori desemnati” cu atributii pentru securitatea si sanatatea in munca pentru organizatiile din care fac parte.

Cursuri securitatea muncii (protectia muncii)

Pentru absolventi de studii medii​ Cod COR 325723

 • Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca – nivel mediu, 80 ore

 • Pentru absolventi de studii superioare​ Cod COR 226302

 • Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca – nivel mediu, 80 ore

 • Pentru reprezentantii salariatilor ​in Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM)

 • Curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca – destinat reprezentantilor lucratorilor in Comitetul de securitate si sanatate in munca, 40 ore

 • Alte cursuri pentru formare profesionala

  • Cadru tehnic cu atributii PSI, COR 541902

  • Auditor de management pentru sanatate si securitate ocupationala, COR 242317

  • Formator, COR 242401

  • Manager proiect, COR 242101

  Cursurile sunt conform cerintelor Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca. Certificatele sunt eliberate sub egida Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

  Folosim toata gama de mijloace a pedagogiei moderne: dezbateri interactive, studii de caz, exemple din practica, joc de roluri, lucrul in echipe, testari pe parcurs, proiect final.

  Avem o experienta de 10 ani in activitatea de formare profesionala a specialistilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii). Unii dintre cursantii nostrii conduc deja propriile servicii de prevenire si protectie!

  Cursurile de protectia muncii, securitatea muncii si situatii de urgenta se adreseaza in primul rand persoanelor din Bucuresti.

  PRODUSE CONEXE SSM SI SU

  Pentru a veni in sprijinul clientilor nostri, am pregatit o serie de produse conexe, oferite la cererea dumneavoastra expresa:

  Bucuresti Provincie
  1. Livrare stingatoare de incendiu de orice tip (recomandam P6 si G2, functie de destinatie)
  Tip P6 80 90
  Tip G2 140 150
  2. Incarcare, verificare, reparare, etichetare stingatoare
  Tip P6 20 35
  Tip G2 15 25
  3. Livrare truse sanitare 180 180
  4. Livrare consumabile farmaceutice pentru truse 55 65
  5. Livrare unguente de protectie – flacon 100g 10 15
  6. Verificari de securitate instalatii electrice (PRAM) la preturi fara concurenta

  Nota: Odata cu comandarea acestor produse, se iau in evidenta noastra si va asiguram automat periodicitatea incarcarii stingatoarelor, alimentarii cu consumabile farmaceutice, efectuare verificari electrice, degrevandu-va de grija de a le gestiona.

  MEDICINA MUNCII

  Controlul medical la angajare si periodic se efectueaza prin compania de medicina muncii VIA SANTE partenera cu EURAMIS.

  Serviciile de medicina muncii VIA SANTE

  1. Medicul de medicina muncii Via sante, alaturi de reprezentantul EURAMIS CONSULTING - serviciul extern SSM, participa la evaluarea initiala a riscului asupra sanatatii noilor angajati.

  2. Prin medicii serviciului de medicina muncii, supraveghem sanatatea angajatilor efectuand servicii medicale profilactice asa cum acestea sunt reglementate de legislatia actuala:

   • examenul medical la angajarea in munca – se efectueaza inainte de angajarea in munca pentru persoanele care urmeaza a fi angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata. De asemenea, se efectueaza pentru:

    1. angajatii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori alte activitati;

    2. angajatii care isi schimba meseria sau profesia.

   • examenul medical de adaptare se efectueaza la indicatia medicului specialist de medicina muncii in prima luna de la angajare;

   • examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor angajatilor dupa o frecventa stabilita de normele in vigoare sau la propunerea medicului de medicina muncii;

   • examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza dupa o intrerupere a activitatii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, in termen de 7 zile de la reluarea activitatii;

   • supraveghere speciala se efectueaza pentru persoane cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani impliniti, persoane cu varsta de peste 60 de ani impliniti, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stangace, persoane cu vederea monoculara, persoane in evidenta cu boli cronice.

  3. Participam activ la realizarea si implementarea programelor de sanatate care includ activitati de informare si educatie sanitara pentru toti angajatii companiei precum si programe de screening.

  4. Serviciul nostru de medicina muncii este un serviciu suport pentru angajator si oferim consiliere privind sanatatea si igiena ocupationala a angajatilor, venind cu recomandari si facand propuneri care sa mentina si sa imbunatateasca sanatatea angajatilor si productivitatea companiei.